Reglament de la Lliga d’Orientació Gran Penedès 2020

1. CALENDARI 2020

 • 2 Febrer – L’Espluga Calba, 2 de febrer (cursa convidada)
 • 19 Abril – Cursa d’orientació de Gelida (lineal) –ANUL·LADA–
 • 30 Maig – Rogaine Popular Corbera –ANUL·LADA–
 • 7 Juny – Cursa d’Orientació Lluís Barrera –ANUL·LADA–
 • 27 Juny – Cursa d’Orientació Solidària Valls del Mediona-Riudebitlles –ANUL·LADA–
 • 20 Setembre – AZ-Orientació
 • 18/19 Octubre – Esparreguera
 • 7/8 Novembre – Torrelles de Llobregat
 • 21 Novembre – Vallmoranta

+ Podeu trobar més informació a la secció de curses

2. DEFINICIÓ

La Lliga de Curses d’Orientació/Rogaines del GRAN PENEDÈS és organitzada per l’associació esportiva CORREM PER LA TERRA.

L’objectiu de la Lliga és fomentar la participació i la difusió de l’esport d’orientació al  Gran Penedès, creant sinèrgies entre les diferents entitats organitzadores, que siguin útils per a la difusió de les proves i per a l’obtenció de recursos col·lectius.

L’orientació és un esport que poden practicar tots els membres de la família. A totes les curses hi ha mapes i circuits de diferents nivells, des dels més senzills d’iniciació per als petits o els adults que comencen, fins als circuits més complicats per als experts, on l’ús de la brúixola és fonamental. D’aquesta forma tothom té un circuit a la seva mida.

Una cursa d’orientació es pot prendre com un agradable passeig en mig de la natura o com una activitat atlètica competitiva. Les curses d’orientació estimulen el poder de concentració, la presa ràpida de decisions i la imaginació, ja que cal interpretar la informació que ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem a l’entorn, per saber on estem i cap on hem d’anar. L’orientació és un esport integral i complet en cos i ment.

L’elecció de ruta juntament amb el de navegació a través del terreny són l’essència de l’orientació, l’absència d’errades és més important que la rapidesa del corredor. Cal considerar la frondositat de la vegetació existent, els pendents, i les possibles barreres, intentant aprofitar algun tram de camí. El que compta és el temps final, però encara que no sigui el millor, sempre s’arriba al final amb satisfacció.

Per tal de facilitar l’organització de cada cursa, la Lliga ofereix el servei de:

      -Informàtic: inscripcions online

      -TPV (terminal de pagament virtual

      -Assessorament cartogràfic.

3. CURSES

3.1. Per optar a formar part de la Lliga, s’haurà de disposar com a requisit mínim indispensable, d’un mapa d’Orientació o en el seu defecte d’un mapa topogràfic, amb la cartografia actualitzada ambdós casos.

3.2. Totes les curses que formen part del circuit tindran classificació per equips en 3 categories.

            Categoria Homes: equip format per homes en la seva totalitat

            Categoria Dones: equip format per dones en la seva totalitat

            Categoria mixta: equip format per homes i dones.

3.3. Les classificacions es faran atenent a:

            Nombre de punts aconseguits (descomptades les penalitzacions si fos el cas).

            Temps. Serà primer qui hagi aconseguit mes punts i en menys temps.

En cas d’empat a punts i temps en una prova, quedarà davant qui hagi visitat menys controls

3.4. Les curses que formen part del circuit seran en modalitat “score” i amb un màxim de 3 hores de durada.

Podrà haver-hi altres modalitats de promoció, però no comptaran per la classificació del circuit.

3.5. Cada cursa tindrà un jurat tècnic format per 3 persones (*) (**) i nomenat per l’organitzador, al que es podrà recórrer. Caldrà fer-ho per escrit abans de la proclamació de resultats.

(*) un membre de l’organització i dos corredors d’equips diferents (I dos corredors suplents que substituiran als principals en cas que aquests siguin afectats o part de fet recorregut).

(**) la funció del jurat tècnic es valorar reclamacions que es pugui fer sobre aspectes o qüestions tècniques de la cursa, el mapa, el balisat o sobre infraccions o incorreccions comeses per equips o corredors.

4. CIRCUIT

4.1. Les classificacions. Tot i que i que les curses es practiquen en equip, la classificació del circuit es considerarà a títol individual tenint en compte la modalitat d’inscripció, és a dir:

            – Homes

            – Dones

            – Mixta

– Una classificació general per a DONES i altra per a HOMES, atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan, la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip femenina o masculina respectivament.

– Una classificació general MIXTA (amb homes i dones), atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan, la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip mixta.

És a dir, l’equip que competeixi de forma conjunta en una cursa, havent realitzat la seva inscripció en categoria MIXTA. No comptabilitzarà la seva puntuació en la general Masculina o femenina,  únicament en categoria mixta.

L’objectiu d’aquest punt es considera a fi de potenciar la categoria femenina i que la mateixa sigui una miqueta més justa.

4.2. Categoria familiar. Si l’organització decideix a títol particular, realitzar un mapa familiar dins la mateixa cursa, haurà de considerar com balisat de la mateixa, tants punts de control com vulgui però sempre hauran de formar part de la mateixa cursa llarga i sense afegir balises suplementàries.

La fi d’aquest punt, es determina per poder considerar els inscrits de curses familiars a la classificació general de la Lliga.

La categoria familiar haurà de tindre com a mínim un menor de 13 anys o menys i el seu corresponent tutor legal.

En cap cas es considerarà per la Lliga, una classificació única general familiar, i els participants seran inclosos dins la categoria mixta de la classificació general de la lliga.

4.3. La puntuació que cada prova donarà per al rànquing del circuit es calcularà de la següent manera

 • La Cursa d’Orientació de Gelida, puntua per temps i està especificat a la web de la cursa.
 • El primer classificat obtindrà 100 punts i la resta en proporció als punts obtinguts, es a dir:

\large\frac{\text{Puntuaci\'{o} del corredor}*100}{\text{Puntuaci\'{o}} del guanyador}
 • Cal considerar també la possibilitat d’empat a punts de dos o més corredors. En aquest cas s’aplicarà un factor de correcció que tingui en compte el temps:

            Es restarà 0’01 punts per cada minut de diferencia respecte al millor temps.

 • En cas d’empat a la classificació final, es desempatarà tenint en compte la següent millor puntuació de les puntuacions descartades.
 • En el cas dels organitzadors que no puntuen en la seva cursa (*), per a la classificació final es considerarà com a puntuació la mitjana obtinguda de les curses puntuables .

(*) els organitzadors que tinguin ha veure amb temes referents al mapa (dibuix, impressió,etc) el prebalisat, balisat i marcatge, no podran competir en la seva prova

4.4. Classificació. Per optar a podi en el circuit, caldrà haver disputat un nombre de curses mínimes assenyalades per l’organització, considerant per la present temporada un nombre de 5 curses.

 • Per la classificació final en el circuit es comptabilitzaran els 5 millors resultats.

4.5. Comitè de competició. Els clubs organitzadors nomenaran un comitè de competició composat pels responsables de l’organització de 4 curses diferents  al qual es podrà recórrer problemes o errors en el rànquing, sempre per escrit, i fins a 15 dies després d’haver-se publicat els resultats.

4.6 –  L’entrega de premis de la Lliga es farà efectiva en l’última cursa del calendari, en aquest cas, a la cursa Vallmoranta de Sant Pere Molanta, el 21 de Novembre de 2020.

4.7 – Despeses. Cada organitzador assumirà a parts iguals, les despeses del material o dels elements comuns, indispensables i necessaris que s’hagin considerat per a la Lliga 2020, els quals, se sufragaran en la reunió final de la temporada:

 • Pancarta publicitària
 • Maleta/Farmaciola de primers auxilis
 • Hosting (web)
 • Trofeus